Välkommen till Camfil Air Pollution Control (APC): Vi är marknadsledande inom tillverkning och design av avskiljningssystem för stoft, dimma och rök.||Vilken bransch du än arbetar inom, var du än är baserad och vad du än använder för processer förser vi dig med produkter av högsta kvalitet för att skapa en hälsosam och därmed också effektivare arbetsplats.
STOFTAVSKILJNING OCH RÖKUTSUGNING: Genom att filtrera bort det damm och den rök som uppstår i era processer kan vi se till att de anställda är säkra och att maskinerna körs med högsta effektivitet.
Emulsionsdimavskiljare: Våra emulsionsavskiljare körs dygnet runt för hög produktivitet och låga driftkostnader.
Oljedimavskiljare: Ökad produktion och högre energiförbrukning? Våra modulära oljedimavskiljare är billiga och effektiva i drift för ett optimalt resultat.
STOFTAVSKILJARE: Våra unika inneslutningssystem för läkemedelsindustrin har designats för att avlägsna skadliga partiklar ur luften, så att de anställda förblir friska och produktkvaliteten blir högre.
Våtskrubbrar: Camfil APC:s högeffektiva våtskrubbrar tar snabbt och säkert bort över 95 % av partiklarna med hjälp av en innovativ vattenbaserad teknik.
Industrier: Runtom i världen har man tagit till sig Camfil APC:s expertis. Från tillverkning och gruvdrift till läkemedel och livsmedel gör vi alla industriella processer renare och säkrare.
Take a Breath
Breathing air is essential for life. It is the very first thing we do when we are born.
Farr Gold Series on a feed dust application at Adams Grain.
Four Farr Gold Series dust collectors on a blasting application at ASC.
Twin Gold Series GS48s on concrete panel sandblasting.
Two GS12 dust collectors on a welding application at Toyo Seat, USA.
Lots of GS units in a line.
Gold Series on a blasting application at Australian Submarine Corporation.
GS72 on Welding Smoke at Nissan North America, Inc.
GS16 on a food processing application
GS36 on paper dust
GS36 on coffee filter paper dust.

previous next